Mag-email sa ORCA

Makipag-ugnayan sa amin para sa iyong mga tanong, komento, at higit pa.
(* ay kinakailangan)

TANDAAN: Kasalukuyan kaming nakakaranas ng 3 linggong pagkaantala sa pagpapadala ng mga order ng ORCA card. Pinahahalagahan namin ang iyong pasensya.

Mag-click dito upang makakuha ng mabilis na mga sagot sa iyong mga tanong!

  • Para sa mga katanungan sa order, mangyaring isama ang iyong numero ng order o sanggunian ng resibo.
  • Ang karaniwang oras ng pagtugon ay 2-3 araw ng negosyo
  • Opsyonal para sa callback tuwing weekday
  • Ang field na ito ay para sa mga layunin ng pagpapatunay at hindi dapat nagbabago.

Tumawag sa ORCA

Tawagan ang ORCA Regional Call Center sa mga regular na oras ng negosyo (sarado sa dulo ng sanlinggo at sa pista-opisyal).

888-988-6722 / TTY Relay: 711
Hindi Ingles: 800-823-9230

Lunes-Biyernes
8 am – 5 pm PST