Makatipid gamit ang ORCA: Mayroong ORCA card para sa lahat!

Ang lahat ng kustomer ay nakakatipid ng salapi sa pagbibiyahe gamit ang ORCA card, na may built-in na transfer credit at araw-araw at buwanang pass. At sa mga programang pinababang pamasahe para sa mga kabataan , nakatatanda , mga kustomer na may mga kapansanan at mas mababang kita , mayroong isang ORCA card para sa bawat badyet.

Aling ORCA card ang tama para sa iyo?

Maaari kang maging kuwalipikado para sa pinababang pamasahe sa ORCA card. Gamitin ang aming tool upang mahanap ang iyong pinakamahusay na pamasahe sa ORCA. O matuto nang higit pa tungkol sa Mga Pamasahe sa ORCA sa ibaba para sa mga paglalarawan at pagiging kuwalipikado.

Matuto pa nang higit tungkol sa mga programa ng ORCA card

May card para sa lahat

Tingnan ang aming gabay sa programa

Adulto

edad 19-64

I-check kung ang iyong paaralan o employer ay makakatulong sa mga gastos

Adulto sa ORCA
BUONG GASTUSIN

Kabataan

edad 0-18

Ang mga kabataang edad 6-18 ay gumagamit ng ORCA card, school ID, o simpleng board. Libreng sakay ang mga batang 5 pababa kasama ang isang nagbabayad na matanda.

Kabataan sa ORCA
LIBRE

Mga Sambahayang Mababa ang Kita

Tingnan kung kuwalipikado ka

ORCA LIFT
MABABANG HALAGA

Mga nakatatanda

edad 65+
Regional Reduced Fare Permit (Panrehiyong Permiso sa Binawasang Pamasahe)
Kahit na mas mababang gastos

Mga Kapansanan o Medicare

Regional Reduced Fare Permit (Panrehiyong Permiso sa Binawasang Pamasahe)
Kahit Mas Mababang Gastos

Ilang Programang Benepisyo ng Estado

ABD, HEN, PWA, RCA, SSI, TANF, at SFA

Subsidized Annual Pass (Subsidiya ng Taunang Pass)
WALANG GASTOS

*Maaaring sumakay nang libre ang mga batang 5 taong gulang pababa kasama ng nagbabayad na pasaherong adulto.