Adulto

Para kanino ito?

Uri ng Card

Mga nasa hustong gulang – pamasahe at pass na may transfer credit sa buong rehiyon.
Ibahagi ang aming site: info.myorca.com/adult

Para kanino ito?

Mga kustomer na 19 o mas matanda.

Presyo ng Card

$3 bagong card / $3 sa pamalit

Availability
Online
App
Sa personal
Telepono
Sulat

Pagdaragdag ng pamasahe sa iyong ORCA card

Ang mga ORCA Adult card ay gagana sa lahat ng ahensya ng sakayan ng ORCA at kailangan mong bayaran ang buong pamasahe, ngunit kasama ang mga paglilipat!

Maaari kang magdagdag ng hanggang $400 na halaga ng E-purse sa iyong ORCA card at gamitin ito tulad ng isang debit card upang magbayad para sa mga indibidwal na biyahe, o bumili ng pang-araw-araw o buwanang pass para sa isang indibidwal na ahensya o sa buong rehiyon. Ang aming regional pass ay tinatawag na PugetPass, ay nakabatay sa presyo ng pamasahe na plano mong gamitin. Tingnan ang talahanayan sa ibaba para sa impormasyon sa pagpepresyo.

Mag-click Dito para Tingnan ang Produkto at Listahan ng Presyo ng ORCA na Partikular sa Ahensya

Pass
Presyo ng Pagbili
$0.50 PugetPass
$18
$0.75 PugetPass
$27
$1.00 sa PugetPass
$36
$1.25 sa PugetPass
$45
$1.50 sa PugetPass
$54
$1.75 sa PugetPass
$63
$2.00 sa PugetPass
$72
$2.25 sa PugetPass
$81
$2.50 sa PugetPass
$90
$2.75 sa PugetPass
$99
$3.00 sa PugetPass
$108
$3.25 sa PugetPass
$117
$3.50 sa PugetPass
$126
$3.75 sa PugetPass
$135
$4.00 sa PugetPass
$144
$4.25 sa PugetPass
$153
$4.50 PugetPass
$162
$4.75 PugetPass
$171
$5.00 PugetPass
$180
$5.25 PugetPass
$189
$5.50 PugetPass
$198
$5.75 PugetPass
$207
$10.00 PugetPass
$360

Paano at saan mag-aplay?

Online

myORCA.com at myORCA app

Sa pamamagitan ng sulat

I-print at kumpletuhin ang application form at ipadala ito sa ORCA Regional Mail Center. Para maging kombinyente, magdagdag ng karagdagang pera o pass sa ORCA Adult card na ito gamit ang parehong application form. Ang pisikal na ORCA card ay dapat dumating sa loob ng 7-10 araw. Tumawag sa 206-553-3000 para sa tulong.

Sa pamamagitan ng telepono

Tumawag sa 888-988-6722 / TTY: 711, Lunes-Biyernes, 8 am hanggang 5 pm; sarado sa dulo ng sanlinggo at sa pista-opisyal.

Sa personal

Sa isang lokasyon ng serbisyo sa kustomer, mga kalahok na retail na tindahan, at mga vending machine. Bisitahin ang myorca.com Saan Bibili para sa impormasyon ng lokasyon.

Matuto pa nang higit tungkol sa mga programa ng ORCA card

May card para sa lahat.

Tingnan ang aming gabay sa programa

Adulto

edad 19-64

I-check kung ang iyong paaralan o employer ay makakatulong sa mga gastos

Adulto sa ORCA
Buong Gastusin

Mga Sambahayang Mababa ang Kita

Tingnan kung kuwalipikado ka
ORCA LIFT
Mababang halaga

Mga nakatatanda

edad 65+
Regional Reduced Fare Permit (Panrehiyong Permiso sa Binawasang Pamasahe)
Kahit Mas Mababang Gastos

Mga Kapansanan o Medicare

Regional Reduced Fare Permit (Panrehiyong Permiso sa Binawasang Pamasahe)
Kahit Mas Mababang Gastos

Ilang Programang Benepisyo ng Estado

ABD, HEN, PWA, RCA, SSI, TANF, at SFA
Subsidized Annual Pass (Subsidiya ng Taunang Pass)
Walang Gastos