1. Tổng quan

Thông báo bảo mật này mô tả cách ORCA thu thập và sử dụng thông tin của bạn khi sử dụng trang web.

Community Transit, Everett Transit, King County Metro, Kitsap Transit, Pierce Transit, Sound Transit và Washington State Ferries ("ORCA", "we", "we" và "our") tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ nó thông qua việc tuân thủ Thông báo quyền riêng tư này ("Thông báo bảo mật"). Thông báo bảo mật này mô tả các loại Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn, mà bạn có thể cung cấp khi bạn truy cập trang web www.myORCA.com ("Trang web"), và bạn có thể cung cấp trong email, văn bản và các tin nhắn điện tử khác giữa bạn và Trang web này. Nó cũng mô tả các thực tiễn của chúng tôi để thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ Thông tin đó. Thông báo quyền riêng tư này không áp dụng cho Thông tin do chúng tôi thu thập ngoại tuyến hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Vui lòng đọc kỹ Thông báo quyền riêng tư này để hiểu các chính sách và hành động của chúng tôi liên quan đến Thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và hành động của chúng tôi, không sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với Thông báo quyền riêng tư này.

ORCA có thể thay đổi Thông báo quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, theo quyết định của mình. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra Thông báo quyền riêng tư định kỳ để cập nhật.

2. Các loại thông tin mà ORCA thu thập

ORCA có thể thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân về bạn. Thông tin cá nhân xác định cụ thể (như tên của bạn) và thông tin phi cá nhân không xác định cụ thể.

ORCA có thể thu thập hai loại thông tin từ bạn khi bạn truy cập Trang web: Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân (gọi chung là "Thông tin").

 • "Thông tin cá nhân" đề cập đến dữ liệu mà bạn có thể được xác định cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email và số điện thoại.
 • "Thông tin phi cá nhân" có nghĩa là dữ liệu về bạn nhưng không xác định cụ thể bạn. Nếu bạn không làm gì trong khi truy cập trang web của chúng tôi nhưng duyệt, đọc trang hoặc tải xuống nội dung, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ Thông tin về lần truy cập của bạn mà không định danh bạn.

3. Cách ORCA thu thập thông tin về bạn

ORCA thu thập thông tin theo một số cách tùy thuộc vào cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và cài đặt quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Tự động khi bạn điều hướng qua Trang web. Thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm chi tiết sử dụng, địa chỉ IP và Thông tin được thu thập thông qua cookie.
 • Từ các bên thứ ba.
 • Thông qua Google Analytics và các công cụ giám sát và đo lường khác.

Thông tin bạn cung cấp cho ORCA. Thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi từ bạn có thể bao gồm:

 • Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào biểu mẫu trên Trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm Thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng Trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ, đăng tải tài liệu hoặc yêu cầu dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn tham gia một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi do chúng tôi tài trợ và khi bạn báo cáo sự cố với Trang web của chúng tôi.
 • Hồ sơ và bản sao thư từ của bạn (bao gồm cả địa chỉ email), nếu bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Câu trả lời của bạn cho các cuộc khảo sát mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành cho mục đích nghiên cứu.
 • Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua Trang web của chúng tôi.
 • Truy vấn tìm kiếm của bạn trên Trang web.
 • Nếu bạn đang truy cập một tính năng từ thiết bị di động hoặc ứng dụng di động, bạn có thể được yêu cầu chia sẻ Thông tin vị trí địa lý chính xác (mức GPS) của bạn với chúng tôi để chúng tôi có thể tùy chỉnh trải nghiệm của bạn. Ví dụ về tính năng bao gồm Trip Planner và Real-Time Arrivals trên thiết bị di động. Thông tin này là ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân. Chúng tôi sử dụng Thông tin vị trí địa lý này để thông báo cho các chiến dịch tiếp thị, nội dung trang web và khả năng sử dụng cũng như lập kế hoạch dịch vụ.

Thông tin tự động được thu thập từ bạn. Thông tin mà ORCA có thể tự động thu thập và lưu trữ về bạn khi bạn truy cập Trang web có thể bao gồm:

 • Địa chỉ Giao thức Internet và tên miền được sử dụng. Địa chỉ Giao thức Internet là một định danh số được gán cho nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc trực tiếp đến máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng Địa chỉ Giao thức Internet để hướng lưu lượng truy cập Internet đến bạn. Địa chỉ này có thể được dịch để xác định tên miền của nhà cung cấp dịch vụ của bạn (ví dụ: xcompany.com hoặc yourschool.edu);
 • Loại trình duyệt và hệ điều hành bạn đã sử dụng;
 • Ngày và thời gian bạn truy cập trang web này;
 • Các trang web hoặc dịch vụ bạn đã truy cập tại Trang web này; và
 • Trang web bạn đã truy cập trước khi truy cập trang web này.
 • Cookie, là các tệp văn bản nhỏ mà máy chủ web (chẳng hạn như ORCA hoặc máy chủ công ty lưu trữ web đã chọn) đặt trên máy tính của người dùng. Khi truy cập cookie, máy chủ của ORCA đọc một số liên kết với trình duyệt, nhưng không thể xác định bất kỳ dữ liệu nào về người dùng. Với con số đó, máy chủ web của chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung của nó theo nhu cầu của trình duyệt cụ thể.

Thu thập thông tin của bên thứ ba. Một số nội dung hoặc ứng dụng, bao gồm quảng cáo, trên Trang web được phục vụ bởi các bên thứ ba, bao gồm các nhà quảng cáo, quảng cáo mạng, máy chủ, nhà cung cấp nội dung và nhà cung cấp ứng dụng. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie (một mình hoặc kết hợp với báo hiệu web hoặc các công nghệ theo dõi khác) để thu thập Thông tin về bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Họ có thể kết hợp Thông tin này với các dữ liệu khác về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng Thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi) hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác. Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi của các bên thứ ba này hoặc cách chúng có thể được sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quảng cáo hoặc nội dung được nhắm đến mục tiêu khác, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp có trách nhiệm.

Tính năng quảng cáo của Google Analytics. Chúng tôi cũng có các tính năng quảng cáo google analytics sau đây được triển khai: Báo cáo nhân khẩu học và sở thích, Tiếp thị lại, Báo cáo ấn tượng GDN và Trình quản lý chiến dịch nhấp đúp. Các tính năng này thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng cookie quảng cáo của Google và nhận dạng ẩn danh. ORCA và các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng các cookie của bên thứ nhất này để truy cập vào sự thành công của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến, thông báo cho các chiến dịch trong tương lai và cải thiện khả năng sử dụng trên Trang web. Để tìm hiểu cách từ chối các tính năng quảng cáo của Google Analytics mà chúng tôi sử dụng, vui lòng xem các tính năng op-out hiện có của Google Analytics cho trang web.

4. ORCA sử dụng thông tin mà nó thu thập về bạn như thế nào

Phần này mô tả cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập trong khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào:

 • Để trình bày trang web của chúng tôi và nội dung của trang web cho bạn.
 • Để cung cấp cho bạn dữ liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Ví dụ: khi bạn cung cấp địa chỉ email của mình với biểu mẫu nhận xét, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để trả lời nhận xét hoặc câu hỏi của bạn một cách cá nhân.
 • Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp cho trang web.
 • Để thực hiện nghĩa vụ của và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả thanh toán và thu tiền.
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp qua trang web.
 • Bằng bất kỳ cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp Thông tin
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Thông tin này giúp chúng tôi tạo ra trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho người dùng trang web. Các số liệu thống kê được tổng hợp thành các báo cáo lưu lượng truy cập trang web, giúp ORCA hiểu, dự đoán và đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ví dụ, nếu chúng ta tìm hiểu về sự quan tâm cao độ đến một số khía cạnh nhất định của các dự án của ORCA, chúng ta có thể làm nổi bật thông tin đó trên trang chủ Trang web.

5. Thu thập thông tin của bạn bởi bên thứ ba

Chính sách thu thập dữ liệu của chúng tôi có thể khác với các trang web khác hoặc các dịch vụ của bên thứ ba tích hợp với trang web của chúng tôi.

Trang web cung cấp một liên kết đến các dịch vụ của bên thứ ba cho phép bạn nhập số điện thoại và địa chỉ email của mình để bạn có thể nhận được dữ liệu các chuyến đi. Thông tin này được thu thập bởi bên thứ ba và không được ORCA xem, truy cập hoặc giữ lại. Việc cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn cho bên thứ ba được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật của nhà cung cấp bên thứ ba đó và ORCA không chịu trách nhiệm về hành động của bên thứ ba. Thông tin về cách bạn có thể từ chối nhận dữ liệu các chuyến đi từ các bên thứ ba đó có sẵn từ các bên thứ ba đó.

6. Orca bảo vệ thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật, nhưng phần này mô tả các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo mật Thông tin của bạn khỏi mất mát do truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Thật không may, việc truyền dữ liệu qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi đang hầnh động để bảo vệ Thông tin của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Thông tin của bạn được truyền đến Trang web của chúng tôi. Bất kỳ việc truyền tải thông tin nào cũng có nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc phá vỡ bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật nào có trên Trang web.

7. Khi ORCA chia sẻ thông tin của bạn

ORCA sẽ chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với các bên thứ ba chỉ cho các mục đích hạn chế.

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin phi cá nhân về người dùng của chúng tôi mà không bị hạn chế. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp như được mô tả trong Thông báo quyền riêng tư này:

 • Cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi.
 • Đối với các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác, chúng tôi sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của mình.
 • Đối với người mua hoặc người kế nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cấu trúc, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của ORCA.
 • Để hoàn thành mục đích mà bạn cung cấp.
 • Đối với bất kỳ mục đích nào khác được chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp Thông tin.
 • Với sự đồng ý của bạn.
 • Tuân thủ bất kỳ lệnh, luật pháp hoặc quy trình pháp lý nào của tòa án, bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc quy định.
 • Để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
 • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của ORCA hoặc những người khác.

8. Luật hồ sơ công

Luật hồ sơ công yêu cầu ORCA chia sẻ một số loại thông tin nhất định.

ORCA bao gồm các cơ quan công cộng và tuân theo Đạo luật Hồ sơ Công bang Washington ("Đạo luật Hồ sơ Công"). Thông tin do bạn cung cấp có thể bị tiết lộ theo Đạo luật Hồ sơ Công, trừ khi Thông tin được pháp luật miễn trừ. Bạn không nên cung cấp thông tin nếu bạn lo ngại về việc tiết lộ theo Đạo luật Hồ sơ Công.

9. Thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi

ORCA không yêu cầu thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi.

ORCA tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng và các quy định liên quan. Trang web không hướng đến trẻ em và ORCA không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu ORCA biết rằng có trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin, ORCA sẽ xóa Thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu. Vui lòng xem Điều khoản sử dụng trang web để được hướng dẫn thêm.

10. Không theo dõi

Sử dụng các tính năng trên trình duyệt "Không theo dõi" có nghĩa là một số tính năng của trang web sẽ không hoạt động.

Một số trình duyệt kết hợp tính năng "Không theo dõi", khi bật, tín hiệu đến các trang web và dịch vụ trực tuyến mà bạn không muốn bị theo dõi. Trang web phản hồi và hành động theo cài đặt trình duyệt Không Theo dõi khi Trang web nhận ra tín hiệu Không Theo dõi. Không theo dõi có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Trang web và ORCA không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào gây ra khi người dùng chọn Không theo dõi.

11. Liên hệ với chúng tôi

Để đặt câu hỏi hoặc đưa ý kiến về Thông báo quyền riêng tư này và các hoạt động bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

info@myORCA.com

Tiếp thị & Truyền thông
Nhóm điều hành ORCA khu vực
Trạm Liên minh
401 S. Jackson St.
Seattle, WA 98104 Hoa Kỳ

NGÀY CÓ HIỆU LỰC: 15 Tháng ba, 2021