Thêm Tap to ride with Google Pay vào Tài khoản Hộ chiếu Doanh nghiệp ORCA của bạn

Nhấn, thanh toán và sử dụng Google Pay trên điện thoại Android hoặc thiết bị WearOS. Giờ đây, bạn có thể cung cấp cho chủ thẻ của mình tùy chọn chuyển đổi thẻ ORCA bằng nhựa của họ thành thẻ ORCA kỹ thuật số trong Google Wallet.

Tìm hiểu thêm về tính năng mới này bằng cách xem các công cụ và tài nguyên của chúng tôi để quản lý thẻ kỹ thuật số bên dưới. Chọn nút "Chọn tham gia" để bật Google Pay cho Doanh nghiệp của bạn.

Những điều bạn cần biết

  1. ORCA trên Google Pay cho phép chủ thẻ của bạn chuyển đổi thẻ ORCA bằng nhựa của họ thành thẻ ORCA kỹ thuật số trong Google Wallet và thanh toán phương tiện công cộng bằng thiết bị Android hoặc Wear OS.
  2. Bạn có thể chọn tham gia tính năng này trên tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không muốn làm như vậy, không cần thực hiện hành động nào.
  3. Để bắt đầu quá trình chọn tham gia, hãy xem lại Phụ lục Hợp đồng Hộ chiếu Kinh doanh ORCA cập nhật và hoàn thành biểu mẫu chọn tham gia bên dưới. Đại diện khách hàng doanh nghiệp sẽ liên hệ sau khi bạn gửi biểu mẫu để thông báo cho bạn khi tính năng ORCA trên Google Pay đã được bật.
  4. Khi bạn chọn tham gia, bạn sẽ tiếp tục phát hành thẻ ORCA bằng nhựa. Sau đó, chủ thẻ có thể chuyển đổi thẻ nhựa thành thẻ kỹ thuật số trong Google Wallet mà không mất thêm phí.
  5. Vì mục đích bảo mật, thẻ ORCA bằng nhựa không còn hoạt động khi chúng được chuyển đổi thành thẻ ORCA kỹ thuật số.
  6. Khi chủ thẻ chuyển đổi thẻ ORCA bằng nhựa sang thẻ ORCA kỹ thuật số, việc chuyển đổi được coi là thay thế thẻ trong hệ thống và thẻ ORCA kỹ thuật số mới sẽ có số thẻ mới. Chúng tôi đã tạo hướng dẫn sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp để giúp bạn quản lý thẻ ORCA kỹ thuật số bằng tài khoản myORCA.com của mình
  7. Tính năng này chỉ khả dụng trên các thiết bị Android tại thời điểm này. Chúng tôi cam kết mang lại sự tiện lợi của thanh toán di động cho tất cả khách hàng của chúng tôi và sẽ chia sẻ bất kỳ thông tin mới nào khi nó có sẵn. Để nhận thông tin cập nhật mới nhất, hãy theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội @TheORCACard hoặc đăng ký nhận bản tin hàng tháng của chúng tôi.
  8. Bạn vẫn còn thắc mắc? Đọc chi tiết của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về ORCA trên tài khoản Google Pay Businesss.

 

Tài nguyên để giúp doanh nghiệp của bạn

Quản lý thẻ ORCA kỹ thuật số

Nếu bạn quyết định chọn tham gia, có những công cụ mới để giúp bạn quản lý thẻ ORCA kỹ thuật số trên tài khoản myORCA.com của mình. Hãy xem hướng dẫn sử dụng chi tiết của chúng tôi để biết hướng dẫn từng bước về các tính năng quản lý tài khoản mới này.

 

Hướng dẫn sử dụng

Thông tin liên lạc của chủ thẻ

Hướng dẫn liên lạc này cung cấp các mẹo và nội dung hữu ích để liên lạc hiệu quả với chủ thẻ của bạn về ORCA trên Google Pay bất kể bạn đưa ra quyết định nào.

 

Mẹo giao tiếp với chủ thẻ

Bạn vẫn còn thắc mắc?

Đọc Câu hỏi thường gặp chi tiết của chúng tôi để biết thêm về sản phẩm ORCA trên Google Pay, cách cung cấp tính năng mới này cho chủ thẻ của bạn, cách quản lý thẻ ORCA kỹ thuật số bằng tài khoản myORCA.com của bạn và hơn thế nữa.

 

Câu hỏi thường gặp