Người lớn tuổi

Thẻ dành cho ai?

Loại thẻ

Người cao tuổi (RRFP) - giá vé và vé với chi phí thấp hơn.
Chia sẻ trang web của chúng tôi: info.myorca.com/senior

Thẻ dành cho ai?

Khách hàng từ 65 tuổi trở lên.

Giá thẻ

Thẻ mới miễn phí / thay thẻ 3 đô-la

Có sẵn
Trực tuyến
App
Trực tiếp
Điện thoại
Mail

Vé giảm giá trong khu vực (RRFP) cung cấp cho hành khách từ 65 tuổi trở lên, người khuyết tật và chủ thẻ Medicare giảm giá vé cho các cơ quan vận chuyển tham gia trong khu vực Puget Sound.

Thêm giá vé vào thẻ ORCA của bạn

Thẻ RRFP cao cấp ORCA đầu tiên sẽ không mất phí và thay thẻ chỉ 3 đô-la mỗi thẻ.

Thẻ ORCA RRFP cao cấp cung cấp cho bạn giá vé giảm trên một số hệ thống vận chuyển nhất định trong khu vực Puget Sound. Thẻ RRFP cho người lớn tuổi của ORCA cũng sẽ hoạt động trên các cơ quan vận chuyển ORCA khác mà không cung cấp giá vé được giảm, bạn sẽ cần trả đủ giá vé.

Giá vé người cao tuổi
Đơn
Vé ngày
PugetPass hàng tháng
King County Metro
Xe buýt RapidRide
Dịch vụ DART
Đi xe cộng đồng
Đi xe Pingo đến phương tiện công cộng
Qua phương tiện công cộng
Xe điện Seattle
$1.00
$4.00*
$36.00
Monorail
$1.75
$4.00
$54.00
Truy cập (Chương trình vận chuyển người khuyết tật ADA)
$1.75
--
$63.00**
Xe buýt đường sông
- Tây Seattle - Seattle
$2.50
$4.00*
$90.00
- Đảo Vashon - Seattle
$3.00
$4.00*
$108.00
Sound Transit
Liên kết đường sắt nhẹ
Xe buýt ST Express
Tàu âm thanh
$1.00
$4.00
$36.00
Đường sắt nhẹ Tacoma Link
TỰ DO
--
--
Everett Transit
Giá vé địa phương
$0.50
$4.00
$18.00
Giá vé đi lại
$1.25
$4.00
$45.00
Cơ quan vận chuyển Công cộng
Địa phương / Swift
$1.25
$4.00
$45.00
Commuter
$2.00
$4.00*
$72.00
Phương tiện giao thông nhanh chóng bằng xe buýt swift
$1.25
$4.00
$45.00
Dịch vụ vận chuyển người khuyết tật DART
$2.50
$4.00*
$90.00
Pierce Transit
Dịch vụ PT địa phương
$1.00
$2.50
$36.00
Giá vé người cao tuổi
Đơn
Vé ngày khu vực
Đèo Puget
Thẻ KT hàng tháng
Kitsap Transit
Xe buýt tuyến đường &phà đi bộ địa phương
$1.00
$4.00
$36.00
$25.00
Tàu cao tốc hướng Đông
$1.00
--
--
--
Tàu cao tốc hướng Tây
$5.00
--
--
--
Đèo Puget
- Chỉ hướng đông
--
--
$36.00
--
– Hướng Đông & Hướng Tây
--
--
$180.00
--
Thẻ KT hàng tháng
– Chỉ tàu cao tốc
--
--
--
$84.00
– Xe buýt &phà cao tốc
--
--
--
$98.00
* Nếu chi phí cho chuyến đi của bạn lớn hơn $ 1,75, hãy thanh toán phần chênh lệch bằng tiền E-Purse được lưu trữ trên thẻ ORCA của bạn.
** Có sẵn dưới dạng Thẻ truy cập hàng tháng metro hoặc PugetPass khu vực

Làm thế nào và ở đâu để áp dụng?

RRFP cho người lớn tuổi có thể được cấp trực tiếp, trực tuyến tại myorca.com hoặc qua mail. Không bắt buộc hình ảnh.

Trực tiếp

Chuẩn bị sẵn sàng!

Tải xuống các biểu mẫu này trước khi bạn đến, nếu có thể.

Thẻ RRFP ORCA đầu tiên của bạn không mất phí. Nếu bạn thay thẻ, vui lòng thanh toán 3 đô-la.

 1. Tải xuống và in Mẫu đơn hoặc gọi đến Phòng Dịch vụ Khách hàng theo số 206-553-3000 (WA Relay: 711) để yêu cầu nộp đơn.
 2. Chỉ hoàn thành mặt trước của Mẫu đơn đăng ký và ký tên của bạn.
 3. Mang theo một trong những giấy tờ sau đây:
  Giấy phép lái xe
  Thẻ căn cước (chấp nhận thẻ hết hạn)
  Giấy khai sinh
  Hộ chiếu
  Bất kỳ tài liệu nào của bang hoặc liên bang có chứa tên và ngày sinh của bạn

Trực tuyến

Truy cậpmyORCA.com hoặc ứng dụng myORCA trên điện thoại

Qua mail

Thẻ RRFP ORCA đầu tiên của bạn không mất phí. Nếu bạn thay thẻ, hãy mang theo một tấm séc hoặc đơn đặt hàng để trả 3 đô-la cho Metro Transit.

 1. Tải xuống Mẫu đơn hoặc gọi đến Phòng Dịch Vụ Khách hàng theo số 206-553-3000 (WA Relay: 711) để yêu cầu nộp đơn.
 2. Chỉ hoàn thành mặt trước của Mẫu đơn đăng ký và ký tên của bạn.
 3. Đính kèm một bản sao của một trong những giấy tờ sau đây để xác minh tuổi của bạn:
  Bằng lái xe của tiểu bang
  Thẻ căn cước nhà nước (thẻ hết hạn được chấp nhận)
  Giấy khai sinh
  Hộ chiếu
  Bất kỳ tài liệu tiểu bang hoặc liên bang nào có chứa tên và ngày sinh của bạn.
 4. Mẫu đơn RRFP đã hoàn thành, xác minh độ tuổi và thanh toán (nếu cần) đến:
  Tàu Metro Transit
  KSC-TR-0102
  201 S Jackson St
  Seattle, WA 98104-3856

Tìm hiểu thêm về các chương trình thẻ ORCA

Có một thẻ cho tất cả mọi người.

Xem hướng dẫn của chúng tôi

Người lớn

độ tuổi 19-64

Kiểm tra xem trường học hoặc công ty của bạn có thể giúp đỡ về chi phí hay không

Thẻ ORCA cho người lớn
Toàn bộ chi phí

Thanh thiếu niên

0-18 tuổi
Thẻ ORCA cho Thanh thiếu niên
TỰ DO

Hộ gia đình có thu nhập thấp

Xem bạn có đủ điều kiện không
ORCA LIFT
Chi phí thấp hơn

Người lớn tuổi

độ tuổi từ 65 trở lên
Thẻ giảm giá trong khu vực
Chi phí thấp hơn

Người khuyết tật hoặc Medicare

Thẻ giảm giá trong khu vực
Chi phí thấp hơn

Một số chương trình phúc lợi tiểu bang

ABD, HEN, PWA, RCA, SSI, TANF và SFA
Thẻ được trợ cấp hàng năm
Không tốn chi phí