Email ORCA

Liên hệ với chúng tôi với câu hỏi, nhận xét của bạn và hơn thế nữa.
(* là bắt buộc)

Nhấp vào đây để nhận câu trả lời nhanh cho câu hỏi của bạn!

  • Đối với các yêu cầu đặt hàng, vui lòng bao gồm số đơn đặt hàng hoặc tham chiếu biên lai của bạn.
  • Thời gian trả lời thường từ 2-3 ngày làm việc
  • Tùy chọn gọi lại vào các ngày trong tuần
  • Mục này dành cho mục đích xác nhận, không nên thay đổi.

Gọi tới ORCA

Gọi cho Tổng đài ORCA trong giờ làm việc thông thường (đóng cửa cuối tuần và ngày lễ).

888-988-6722 / Tiếp sức TTY: 711
Không phải tiếng Anh: 800-823-9230

Thứ Hai-Thứ Sáu
8 sáng – 5 chiều PST