Youth Ride Transit miễn phí!

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, hành khách từ 18 tuổi trở xuống có thể sử dụng phương tiện công cộng miễn phí, nhờ vào Move Ahead Washington, một gói tài trợ giao thông vận tải áp dụng trên toàn bang.

Cách Thực Hiện

Tất cả thanh thiếu niên đều có thể đi phương tiện công cộng miễn phí

Hành khách từ 13 tuổi trở lên được khuyến khích xuất trình một trong các loại giấy tờ sau cho tài xế, nếu có:

Thẻ ORCA cho Thanh Thiếu Niên

  • • Vui lòng “quẹt” thẻ khi lên phương tiện giao thông công cộng. Trên tàu điện Sound Transit, vui lòng “quẹt” thẻ khi xuống tàu.
  • • Nếu bạn vẫn giữ thẻ Youth ORCA được trường học cấp trong năm học 2021-2022, thẻ này vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Thẻ Học Sinh Trung Học Phổ Thông hoặc Trung Học Cơ Sở Hiện Hành

Các thanh thiếu niên không có loại giấy tờ nào trong số này vẫn có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí.

Từ năm 2023 trở đi, thanh thiếu niên sẽ được hướng dẫn nhận một Thẻ Sử Dụng Phương Tiện Giao Thông Công Cộng Miễn Phí cho Thanh Thiếu Niên (Free Youth Transit Pass), cho phép họ quẹt thẻ – hoặc sau này là điện thoại thông minh – để sử dụng miễn phí phương tiện giao thông công cộng trên khắp khu vực.

Tấm Hộ Chiếu tới Puget Sound

Trên khắp khu vực Puget Sound, thanh thiếu niên sẽ có thể sử dụng miễn phí phương tiện giao thông công cộng của bất kỳ cơ quan vận tải công cộng nào sau đây.

Cập nhật ngày hết hạn thẻ thanh niên

Thẻ thanh niên

Cập nhật ngày hết hạn thẻ thanh thiếu niên bằng cách gửi thông tin liên hệ bên dưới với ngày sinh và số thẻ ORCA.
(* là bắt buộc)

"*" cho biết các trường bắt buộc

Ẩn
MM chém DD chém YYYY
Mục này dành cho mục đích xác nhận, không nên thay đổi.

Xin chào mừng bạn!

Luôn cập nhật

Các cơ quan vận tải công cộng ORCA của bạn là lựa chọn an toàn, đáng tin cậy để đưa bạn đến trường, nơi làm việc, gặp gỡ gia đình, bạn bè và hơn thế nữa. Như mọi khi, chúng tôi rất biết ơn nỗ lực cộng tác của các nhóm cộng đồng, học khu và các đối tác khác. Chúng tôi rất mong đợi được hoan nghênh thêm nhiều bạn thanh thiếu niên nữa đến với sự tự do đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.

Xin truy cập FreeYouthTransitPass.com để biết những thông tin mới nhất.

Kiểm tra các loại giá vé khác

Tìm hiểu thêm về giá vé và sản phẩm của ORCA.

Tìm hiểu ở đây